Disclaimer

Welkom bij debaardman.nl, beheerd door The Content Musketeers. Voordat je verder gaat, vragen we je vriendelijk om de volgende disclaimer zorgvuldig door te nemen. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Nauwkeurigheid en aansprakelijkheid: Bij debaardman.nl streven we naar precisie en zorgvuldigheid bij het verzamelen, analyseren en presenteren van informatie over koffiebereiding en andere gerelateerde onderwerpen. Desondanks kunnen onjuiste gegevens, technische storingen en andere factoren leiden tot onnauwkeurigheden op de website. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijke onnauwkeurigheden of onvolledigheden.
 2. Internetgerelateerde kwesties: We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die inherent zijn aan internetgebaseerde informatieverspreiding, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in informatie of diensten die via debaardman.nl worden verstrekt.
 3. Eigen verantwoordelijkheid: Het gebruik van debaardman.nl is op eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing met betrekking tot koffiebereiding gebaseerd op informatie op onze website is jouw eigen verantwoordelijkheid.
 4. Geen aansprakelijkheid voor schade: We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie, advies of ideeën die op onze website worden verstrekt, inclusief gegevens die leiden tot aankoop van producten en/of diensten.
 5. Hyperlinks naar derden: We dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites waarnaar we verwijzen via hyperlinks of anderszins.
 6. Geen professioneel advies: De inhoud op debaardman.nl biedt geen juridisch, financieel, medisch of ander professioneel advies. Raadpleeg altijd gekwalificeerde professionals voor specifieke beslissingen.
 7. Wijzigingen en updates: We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.
 8. Beperking van aansprakelijkheid: Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het maximale bedrag toegestaan door de wetgeving in het toepasselijke rechtsgebied.
 9. Privacy en gegevensgebruik: Indien persoonlijke gegevens worden verzameld, worden deze beschermd en verwerkt volgens toepasselijke privacywetten. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.
 10. Rechtsgebied en toepasselijk recht: Geschillen vallen onder de jurisdictie van het toepasselijke rechtsgebied, en de overeenkomst wordt beheerst door de relevante wetten.
 11. Contact: Voor vragen, opmerkingen of klachten kun je contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens op de contactpagina van debaardman.nl.

Door debaardman.nl te blijven gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer en aanvaard je de hierin uiteengezette voorwaarden.